Satsning på förskolan i Haningebudget

Haninge kommun presenterade på torsdagen sitt förslag till budget för nästa år. Enligt majoriteten i kommunen ligger fokus på barn och miljö. Bland annat satsas på en utbyggnad av förskolan, totalt 300 nya platser ska skapas antingen inom befintliga lokaler eller genom nybyggnad.

Haninges satsning på miljön innebär bland annat att man skaffar sig egen kompetens för att utreda och kartlägga skadlig miljöpåverkan.

Den 11 juni ska beslut om budgeten fattas i kommunfullmäktige.