Fler barn bar på tbc-smitta i Norsborg

Ett tiotal barn i Tornbergsskolans fritidshem i Norsborg, som efter ett första test troddes vara smittfria, visar sig nu bära på tbc-smitta.  Barnen testades efter att det i mars visat sig att en anställd på Tornsbergsskolan insjuknat i smittsam tbc. 

Lars-Olov Larsson, medicinskt ansvarig för tbc-kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, säger att det stora arbetet med att följa upp smittan nu är klart.

– Nu är barnen testade, personalen har kallats till specialistläkare, så alla som ska testas och undersökas har kommit till både test och undersökning, så det är inga nya grupper som ska undersökas.

Anledningen till att smittan hos de nu aktuella barnen först inte upptäcktes, var att barnen testades ett så tidigt skede att sjukdomen inte kunde spåras redan då.

Totalt har smitta hittats hos ett 20-tal bar. Då är de barn som tidigare visat sig bära på tbc-smitta, inräknade.

Sammanlagt har nu 160 barn i Norsborg tuberkulintestats, 14 barn har tidigare utretts vidare av barnläkare.

Inget av barnen bedömdes ha en aktiv form av sjukdomen.