Oenighet om sopförbränning

Miljöforskare ser fler fördelar med återvinning än med förbränning av sopor i Stockholm, till skillnad från miljöborgarrådet i Stockholm stad som vill ha mer förbränning.

Göran Finnveden, docent vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH menar att man sparar mer energi genom att återvinna och utsläppen av bland annat växthusgaser blir mindre genom återvinning.

Forskarnas framtidsbild är - att så mycket som möjligt ska återvinnas då det är bäst för miljö och ekonomi - men det finns även avfall som lämpar sig för förbränning, säger forskaren Göran Finnveden till Radio Stockholm.

En viktig del av forskningen är hur vi ska kunna minska vårt förpackningsberoende - för volymen sopor ökar framför allt i högkonjunktur. Det gäller även att hitta effektiva sätt ta hand om avfall som idag deponeras eller bränns.