Operationer kan ställas in - brist på blod

Bristen på blod är just nu mycket stor på samtliga sjukhus i länet. Minst 1 500 givare behöver lämna blod de närmaste dagarna, annars riskerar större planerade operationer att få ställas in.

Att det är sådant brist just nu finns det flera orsaker till enligt Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för länets blodcentraler.

– Det har varit stora operationer och organtransplantationer som har krävt mycket blod.

– Dessutom har det, tyvärr, måste jag säga, varit väldigt många olyckor eller våldsbrott ute i samhället. Kniv- och skottskador kräver väldigt mycket blod för att personen ska överleva, säger Lottie Furugård.

Bråda tider
På Södertappen på Södermalm i Stockholm är det bråda tider just nu, precis som på alla andra blodcentraler i hela Stockholm.

Det är nämligen nästan slut på blod på alla sjukhus, och nu är läget i det närmaste panikartat.

Speciellt blodgrupperna O och A är eftertraktade, och det skulle behövas runt 1 500 bloddonationer omedelbart för att läget skulle kännas något så när tryggt, säger Lottie Furugård.

Extraöppet och fler bussar 
Nu ska blodcentralerna hålla extraöppet, och fler blodgivarbussar än normalt ska köra runt i länet. Blodcentralerna söker också blodgivare i tidningar och radio.

– Jag lyssnade på radio i morse och hörde det, och hade tänkt att gå den 24, när den står utanför jobbet, men tänkte att jag lika gärna kunde göra det idag, säger blodgivaren Anne-Marie Kobbe. 

– Det här är sjuttonde gången jag lämnar blod. Jag gör det både för att göra en insats, och för att jag tror att jag får bra koll på mitt eget blod samtidigt.