Debatt om hamn i Norvik i riksdagen

Infrastrukturminister Åsa Torstensson kommer inte att ge sin välsignelse till att den nya hamnen Norvik i Nynäshamn söker EU-bidrag. Det klargjorde hon i en debatt i riksdagen på fredagen. 

Enligt socialdemokraternas Mikael Damberg betyder det att regeringen säger nej till mellan 200 å 300 miljoner kronor i EU-bidrag. Men den slutsatsen höll inte ministern med om.

– EU:s budget för sjömotorvägsprojektet är begränsat och att som Mikael Damberg tro att Stockholms Hamn skulle kunna få 200-300 miljoner kronor är helt felaktigt och orealistiskt.

Det blev en intensiv och ovanlig debatt i riksdagen när flera politiker från Stockholmsområdet diskuterade frågan.

Folkpartisten Gunnar Andrén höll i stort med socialdemokraterna om att regeringen borde stödja projektet, medan miljöpartisten Mats Pertoft höll med infrastrukturministern.

Frågan var alltså inte om hamnen Norvik ska byggas, det har redan Stockholms kommunfullmäktige beslutat.

I stället handlade debatten om att regeringen inte vill låta hamnen söka EU-pengar, eftersom ansökan inte är tillräckligt väl underbyggd.

Mikael Damberg, däremot, förstod inte varför regeringen skulle stoppa en ansökan som inte kostar statskassan ett öre.

– Jag hade inte kunnat drömma om att regeringen tillsammans med miljöpartiets glada tillrop och stöd skulle säga nej till möjligheten att söka EU-bidrag till en av de största infrastruktursatsningarna som Stockholmsregionen just nu genomför på hamnsidan.