Byggstart för Norra länken med borrning

På fredagen togs det officiella första spadtaget för vägprojektet Norra länken. I en tunnel under Albanoområdet vid Roslagstull samlades ett par hundra personer för att provborra.

– Norra länken är en viktig investering för en modern trafiklösning i Stockholm som ökar möjligheterna för bättre, säkrare och tryggare arbetspendling, sa infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Vägtunneln kommer att löpa mellan Hjorthagen och Norrtull. Summan för projektet som i huvudsak dras i tunnlar hamnar på runt 9 miljarder där staten står för 75 procent och Stockholm stad för 25 procent.

Stoppat flera gånger
Bygget har planerats under lång tid, men har flyttats fram eller stoppats vid flera tillfällen.

– Vi har pratat väldigt mycket, vi har utrett väldigt mycket och det har diskuterats väldigt mycket,  men det har inte hänt så mycket i Stockholmsregionen, allt under det att vi har blivit fler och rör oss mer och mer, sa Carl Cederschiöld, som har lång erfarenhet av kommunpolitik i Stockholm. 

– Första gången man pratade om Norra länken var 1960, så det är några år sedan.

Tidigare har projektet bland annat havererat på politisk splittring och ekonomi. Och senast var ingreppen i Nationalstadsparken för stora och bygget stoppades helt.

En ny miljöprövning och nya byggmetoder gör nu att tillstånden är klara.

Tung trafik
Och när länken är klar runt 2015 kommer trafiken att lätta i innerstaden.

– Det är också naturligtvis en stor vinst för de som bor i staden, inte minst Valhallavägens tunga trafik som vi på det här sättet både av säkerhetsskäl och av miljöskäl kan få bort, sa Kristina Axén Olin, moderat finansborgarråd i Stockholm.