Beslut om Tibble gymnasium överklagas

Ombildandet av Tibble Gymnasium i Täby till friskola kan komma att dra ut på tiden. Folkpartisten Mats Hasselgren har överklagat torsdagens beslut i kommunfullmäktige och anklagar kommunen för att bryta mot skollagen.

– Kommunen har fattat ett olagligt beslut, och ett beslut på felaktiga grunder i den här frågan.

Vad hoppas du att överklagandet ska leda till?

– Att länsrätten provar om beslutet är taget på lagliga grunder och att - om jag har rätt - upphäver beslutet.

Beslutet att Tibble gymnasium ska bli friskola har upprört många. Lärare, elever och alla partier utom moderaterna är emot.

Men Skolverket har gett klartecken och vid torsdagskvällens  kommunfullmäktigemöte, där enbart moderata ledamöter var med eftersom de andra bojkottade mötet, togs det formella beslutet att låta den nuvarande rektorn och en av lärarna bilda friskola till hösten.

Eget avtal
Men nu hävdar folkpartisten Mats Hasselgren att kommunen, när de gjort eget avtal med friskolan bryter mot skollagen när de inte följt de regler som finns om ersättning till utbildningar som inte finns inom kommunen.

Han har överklagat beslutet till länsrätten och vill ha till inhibering, alltså att arbetet avstannar tills nytt beslut är taget.

Men moderaternas Leif Gripestam menar att Hasselgren har fel och att de följt de regler som finns och det var en förutsättning för att ombildandet ska kunna bli verklighet.

– Vår bedömning är att han har fel. Vi har kollat upp det här och vi tycker att vi står på mycket säker grund vad beträffar det civilrättsliga avtalet.