Mobil miljöstation i Nacka

En mobil miljöstation kommer att börjar rulla i flera bostadsområden i Nacka. Vi vill ge förutsättningar för alla nackabor att både tänka och agera mer miljövänligt, säger Anna Britta Nilsson på kommunen.

Mobila miljöstationer som tar hand om farligt avfall finns redan i flera kommuner runt om i länet exempelvis Lidingö, Norrtälje, Sigtuna, Stockholm Sundbyberg och Österåker.

Nu införs det även på försök i Nacka med start lördagen den tolfte maj, på bland annat Henriksdalsberget och i Alphyddan.

Nacka ska även genomföra försöket under några helger i höst.