Fiskare vill minska antalet skarvar

Skarven ses av många som en skadefågel, och har i år lagt fler ägg än väntat. Och nu ansöker fiskare om att få förstöra ännu fler ägg.

Skarven var länge nära utrotning i i stort sett hela Europa och därför finns regler som skyddar fågeln och bara tillåter skyddsjakt i begränsad omfattning.

Men i mitten av nittiotalet hände något. I Sverige ökade antalet skarvar från 150 till 30 000.

Många tycker fågeln förstör både fiskeverktyg och att de äter upp fisken för fiskare. Därför togs det något kontroversiella beslutet för några år sedan att ägg skulle förstöras.

I år gavs tillstånd till att förstöra fler ägg än förra året, men den inventering som gjorts visar att äggen var många fler än väntat och Länsstyrelsen har nu fått en ansökan om att få förstöra fler ägg.

Totalt har länsstyrelsen gett tillstånd till att förstöra 11 750 ägg i hela länet, och efter en första inventeringen har det nu ansökts om att förstöra ytterligare 3000 ägg.

Men det finns alltså tydliga EU-direktiv som skyddar skarven. Men länsfiske konsulten Henrik C Andersson menar att de tjänat ut sin roll och borde tas bort.