Svårt att få bort cyklister från huvudgatorna

Det går inte att göra nya cykelbanor på sidogator i Stockholm som den borgerliga majortiteten vill. Det menar trafikkontoret som utrett frågan.

Det blir svårt att få bort cyklisterna från huvudgatorna i stockholm. Det menar trafikkontoret som utrett frågan om man kan göra nya cykelbanor på sidogatorna istället för huvudgatorna.

Det var i höstas som majoriteten i fullmäktige gav trafikontoret i uppdrag att se om det som princip går att anlägga nya cykelbanor på sidogator iställt för huvudgator, något som trafikontoret alltså inte tycker är möjligt.

På tisdag tar trafik- och renhållningsnämnden ställning till trafikkontorets yttrande.