Inte populärt med konfirmation

Allt färre ungdomar ungdomar i Stockholm väljer att konfirmera sig. Men det finns stora skillnader i landet.

I Stockholms stift konfirmerades bara drygt 30 procent av alla 15-åringar, jämfört med drygt 55 procent i Lunds stift.

På 35 år har antalet som konfirmerar sig sjunkit från 80 till under 40 procent i landet.