Bullerklagan bör drivas enskilt tycker Luftfartsverket

De som störs av flygplansbuller från Arlanda och kräver skadestånd för detta kan inte driva ett skadeståndsärende på gemensam väg. Det anser Luftfartsverket som nu yttrat sig i frågan.

Runt sextusen invånare i Upplands Väsby har via en grupptalan börjat driva skadeståndskrav för flygplansbuller.

Luftfartsverket anser varje enskild person får driva frågan om skadestånd om man anser sig drabbad.

Luftfartsverket hävdar samtidigt att man inte orsakat mer störningar än vad som är tillåtet.