Förlossningsmetod ifrågasätts

Försöken med snabba förlossningar, enligt den så kallade Dublinmodellen, som pågår vid Danderyds sjukhus ger onödiga komplikationer menar kritikerna. Förlossningarna får ta max tolv timmar och skyndas på med till exempel värkstimulerande dropp om värkarna skulle ta en paus.

För att klara av det krävs att kvinna känner sig trygg, säger man på Danderyds förlossning - därför finns vårdpersonal i rummet hela tiden från det att kvinnan skrivs in. Personalen hjälper på olika sätt till om värkarna skulle stanna av - det kan handla om att ge värkstimulerande dropp eller att sticka hål på fosterhinnan.

Många blivande mammor upplever det som en trygghet att slippa våndas över att hamna i en dygnslång smärtsam förlossning - andra föredrar att låta förlossningen ta den tid den tar.

Barnmorskan Agneta Bergenheim och flera andra barnmorskor Radio Stockholm pratat är som sagt skeptiska till Dublinmodellen. Förutom riskerna med värkstimulerande dropp tror Agneta Bergenheim dessutom att barnmorskorna kan känna sig stressade av att vara på ett rum där hon kanske inte egentligen behövs just då.