Fler vårdplatser för hjärtpatienter

Thoraxkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna får nya vårdplatser. Det handlar om fler intensivvårdsplatser och vårdplatser för intermediär vård, alltså en sorts lättintensiv utan till exempel respiratorutrustning.

Intensivvårdsplatserna utökas med tre till totalt fjorton, medan de tolv intermediärvårdplatserna är helt nybyggda.

Klinikledningen hoppas att de nya vårdplatserna ska kunna bidra till att korta väntetiderna för hjärtoperationer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.