Inget vin till maten på Danderyds sjukhus

Det kommer inte bli någon servering av starköl och vin till maten på ett antal vårdavdelningar vid Danderyds sjukhus. Ärendet har överklagats till regeringsrätten som nu har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd.

Det är bolaget Sodhexo som ansökt om att få servera alkohol på sjuksalarna. De fick nej av socialnämnden i Danderyds kommun.

Efter överklagande till både länsrätten och kammarrätten och nej i båda instanserna vände sig företaget till regeringsrätten.

Nu har allstå regeringsrätten, den högsta instansen beslutat att inte pröva överklagan.