Beslut om Älgö överklagas

Den segdragna konflikten om Älgö i Nacka kommun har nu tagit ytterligare ett steg framåt. Länsstyrelsen har godkänt kommunens planer på att bygga kommunala vägar i det kustnära området i Saltsjöbaden. Men beslutet är redan överklagat till miljödepartementet.

Älgö är ett fritidsstugeområde i Nacka som kommunen vill göra om till ett område för fast boende. Under snart åtta år har striden rasat hårt mellan kommunen och de boende på Älgö.

Det sista slaget stod om vägarna. Kommunen vill bygga nya väger samtidigt som vissa boende vill att vägföreningen ska fortsätta ansvara för gatorna.

En av orsakerna till protesterna är att de boende kommer att få betala runt 150 000 kronor per hushåll om kommunen bygger nya vägar. Kommunen lutar sig mot en undersökning som enligt Nacka visar att 140 av 335 som tillfrågats i området vill att kommunen ska bygga och förvalta vägarna på Älgö.

Men enligt Mats Nilsson som bor på Älgö stod det inte klart när undersökningen gjordes att de boende själva skulle betala för gatorna.

Men om striden rasat hett mot kommunen har de interna striderna i området också varit hårda. Fastighetsägarföreningen har varit indelad i flera grupper, säger Mats Nilsson. Bland intresseföreningarna i föreningen kan nämnas Älgö vänner, Älgö framtid och södra kustens vänner.