Kommunala bostäder säljs i Väsby

Kommunala Väsbyhem kommer att göra sig av med ungefär en tiondel av sina bostäder, drygt 700 lägenheter.

Totalt har Väsbyhem nära 8 000 lägenheter. Enligt ett beslut i kommunfullmäktige ska bolaget nu sälja bostadsområdet Smedby som består av 734 lägenheter.

Eftersom hyresmarknaden i Upplands Väsby idag dominieras av kommunala Väsbyhem hoppas kommunen att försäljningen ska ge plats för ökad konkurrens inom fastighetsbranschen i kommunen.

Det är inte klart vem som kommer att ta över som ägare i Smedby i Upplands Väsby.