Fler hjärtvårdplatser - personal saknas

För att korta köerna för hjärtpatienter i behov av vård öppnas nu fler vårdplatser på Thoraxkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. På tisdagen invigdes tre nya intensivvårdsplatser, men de kommer inte att kunna användas direkt. Det saknas nämligen personal.

– Vi har ju 14 disponibla intensivvårdsplatser idag, och vi har inte alla öppna på grund av att vi inte har tillräckligt många intensivvårdssköterskor, säger Eva Norlander,  chefssjuksköterska på thoraxklinikerna.

På tisdagen öppnades alltså ytterligare tre intensivvårdsplatser på Thoraxkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, dit länets hjärtpatienter hänvisas.

Långa köer
Anledningen är de långa köerna, som lett till att operationer ställts in, att patienter fått söka vård inom andra landsting och det har i vissa fall varit så lång väntetid att människor dött i väntan på operation.

Men det saknas omkring 20 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor för att alla intensivvårdsplatserna ska kunna utnyttjas.

Men överläkare Anders Öwall tror att det snart kommer att lösa sig.

– Man måste ta en sak i taget. Första förutsättningen är att vi har lokaler, och först när vi har lokaler kan vi anställa folk. Rekryteringsläget ser ganska bra ut för oss. Vi har fått lokaler och vi har fått ekonomiska förutsättningar att anställa folk, säger Anders Öwall.

Tolv platser
På tisdagen öppnades också tolv helt nya platser, som fungerar som vårdplatser mellan intensivvård och vanliga vårdplatser.

Och också de intensivvårdsplatser som inte används kan användas till intermediär vård, som det heter.

– När det gäller intermediärvården är rekryteringssituationen en helt annan, för där jobbar grundutbildade sjuksköterskor, och det är betydligt lättare att rekrytera, säger Eva Norlander.