Extra ambulanshelikopter på plats

En extra ambulanshelikopter kommer att tjänstgöra i Stockholms län från och med tisdagen och fram till den 15 september. Anledningen är att antalet helikopterutryckningar i länet fördubblas under sommaren.

Helikoptern ägs av ett privat bolag, men vårdpersonalen ombord är anställd av Södersjukhuset, som blir helikopterns bas.

Den extra ambulanshelikoptern är bemannad med ambulanssjukvårdare och narkossjuksköterska.