Dialysvård under press i sommar

Det kommer att bli stora påfrestningar inom dialysvården i sommar. På flera sjukhus tvingas de anställda jobba mycket övertid för att vården ska kunna fungera i samband med semestrarna.

Problemen handlar i grund och botten om personalbrist. Enligt sjuksköterskornas fack Vårdförbundet saknas det sjuksköterskor och undersköterskor med specialistkompetens, något som helt nödvändigt när det gäller så avancerad vård som dialys, alltså blodrening för patienter med olika former av njursjukdomar.

Att det saknas personal beror på att det under lång tid har slutat fler än det har börjat . Det är enligt facket ett resultat av alltför låga löner för specialistsjuksköterskor.

Och nu hotar personalbristen att ställa till med ordentliga bekymmer för schemaläggningen i sommar.

Enligt Marianne Koch, Vårdsförbundets ordförande på Karolinska Huddinge saknas bara på deras dialysklinik ordentlig täckning på drygt 60 arbetspass i sommar.

Det är svårt, för att inte säga omöjligt att få tag på tillräckligt många kvalificerade semestervikarier, och det innebär att många tvingas dubbelt eller till och med tredubbelt ibland.

Enligt Radio Stockholms källor är det lika illa ställt på övriga dialyskliniker på Södersjukhuset och på Karolinska Solna - men någon risk för patientsäkerheten kommer det inte att bli fråga om, säger Marianne Koch till Radio Stockholm. Sjukhusledningarna räknar enligt henne med personalens samvetsgrannhet och lojalitet.

På tisdagseftermiddagen anordnar anställda och fack en demonstration hos landstingspolitikerna för att föra fram sina krav på högre löner.