Tyst asfalt i Solna

Solna stad kommer att betala för att få så kallad tyst asfalt på den hårt trafikerade Enköpingsvägen som går förbi det nya bostadsområdet Järvastaden.

Tanken är att man ska slippa behöva bygga bullerplank.

Enligt Solna stad så finns det flera fördelar med den tysta asfalten, förutom att den gör att trafikbullret minskar. Enligt Solna stad så minskar också antalet skadliga partiklar i luften.