Aspuddsbadet försvinner

Stockholms stad har beslutat att inte låta Aspuddens badhusförening fortsätta driva Aspuddsbadet. Föreningen kommer att kunna driva anläggningen fram till den sista december nästa år. Sedan kommer badhuset att rivas.

Idrottsnämnden som haft frågan på sitt bord tycker att föreningen inte skött anläggningen som man lovat enligt kontraktet. Nämnden tycker bland annat att vattenreningen är ett problem.

Det skulle kosta runt åtta miljoner kronor att ordna till vattenreningen och det är nämnden inte villig att betala. Badhuset som byggdes på 1920 talet har idag babysimgrupper och vattengymnastikgrupper.