Nytt radiosystem för myndigheter stoppat

Utbyggnaden av Rakel, det nya kommunikationssystemet som polisen, räddningstjänsten och flera andra myndigheter ska använda, stoppas tillfälligt eftersom det är problem med täckningen.

Kommunikationssystemet fungerar inte som det ska och nu stoppar Krisberedskapsmyndigheten tillfälligt utbyggnaden, bland annat i Stockholm.

Beslutet om att införa ett gemensamt kommunikationssystem togs för tre år sedan, men det har varit många problem på vägen.

Det var tänkt att det nya radiokommunikationssystemet skulle införas i Stockholm under våren.