Landstinget försöker stoppa narkotikarecept till missbrukare

Genom att dra in enskilda läkares så kallade arbetsplatskod vill nu landstinget i Stockholms län stoppa läkare som skriver ut narkotikaklassade läkemedel åt missbrukare. Det är första gången en sådan möjlighet prövas.

Arbetsplatskoden är nödvändig för att patienten ska få ut receptet på ett apotek.

– Vi är skyldiga att lämna ut arbetsplatskod till läkarna, och logiskt sett borde det vara så att då är det vi som också äger frågan om att man inte behåller arbetsplatskod när man allvarligt har missbrukat förskrivningsrätten och langar narkotika till patienten. Vi är beredda att testa tuffare tag, säger Birgitta Rydberg, folkpartistiskt landstingsråd i Stockholm.

Inte tidigare prövat
Det har inte tidigare prövats om ett landsting har rätt att dra in möjligheten för en fuskande läkare att skriva ut recept.

Enligt Birgitta Rydberg handlar det förmodligen inte om särskilt många läkare. Något exakt antal är naturligtvis svårt att ange eftersom mörkertalet är stort, men även om det bara rör sig om mellan 10 och 100 totalt, gör de oerhört stor skada, säger hon.

Det Stockholms läns landsting nu vill få utrett är om ett landsting får dra in enskilda läkares arbetsplatskod och på så sätt göra dem ointressanta ur langarsynvinkel.

Rättssäkerheten
Det finns inte reglerat i lag men skulle, om det fick klartecken, vara en bra och framkomlig väg, säger Birgitta Rydberg. Men frågan är förstås om ett beslut om indragning av kod kan ske på ett rättssäkert sätt.

– Det blir chefläkaren i landstinget som får avgöra. Det är ju inte något som vi politiker fattar beslut om. Det måste ju vara helt på medicinska grunder som både utredning och indragning i så fall sker, säger Birgitta Rydberg.

Men läkarnas fack Stockholms läkarförening anser att det finns tveksamheter i Birgitta Rydbergs förslag.

Föreningens ordförande Thomas Flodin menar att det finns bättre sätt än att dra in en läkares förskrivningsrätt - alltså rätt att skriva ut recept.

– Det är ett nytt, originellt förslag, jag kanske är lite tveksam till själva tanken. Man behöver fundera på om det är bästa sättet att komma tillrätta med det här problemet. Man kan fundera på att begränsa förskrivningsrätten till andra läkemedel än just de narkotikaklassade.

– Det kan också vara en metod för läkare som känner sig hotade eller tvingade av patienter att skriva ut sådana här preparat, att självmant begränsa sin förskrivningsrätt.