Vägkors varnar om farliga vägar

För att varna bilister som åker på olyckdrabbade vägsträckor har organisationen Motormännen i en kampanj satt upp stora röda kors. Bland annat på väg 259 mellan Huddinge och Haninge.

– Det är för att uppmärksamma speciellt farliga vägavsnitt i Sverige, säger Hans Öhlund, klubbansvarig på Motormännen.

Vad är det som är så farligt med just väg 259?

– Väg 259 är framför allt väldigt högt trafikerad, med mycket tung trafik, ingen mittseparering och här där vi står är det 90 kilometer i timmen. Oskyddade trafikanter kan också färdas på den här vägen, och det känns ju inte speciellt tryggt.  

Det är 25 platser ni har satt upp de här korsen på. Var är det mer, förutom här i Huddinge?

– Det är spritt över hela landet, totalt 500 kors.

Här i Huddinge har korsen ryckts upp under natten. Vet du vem som har gjort det?

– Nej, men vi vissa människor har reagerat kraftigt på den här kampanjen. Det kan man till viss del förstå, eftersom det är lite provocerande att sätta ut kors på det här sättet. Men vi vill visa på att man kör på en farlig väg och att man kanske ska vara lite mer uppmärksam.