Olika svårt få körkort - på samma kontor

Det är stor skillnad mellan olika inspektörer på samma kontor, när det gäller godkännande vid uppkörning för körkort. Det betyder att körkortselever riskerar att behandlas olika på samma Vägverkskontor.

– Det känns lite orättvist, men det är inte så mycket man kan göra åt det, säger Michel Nord som håller på att ta körtkort.

Det är stor skillnad mellan den inspektör som godkänner flest och minst personer vid uppkörningen, det visar den granskning som Riksrevisionen gjort. I Farsta tex godkänner den som godkänner flest privatister, 30 procent fler än den som är hårdast i sin bedömning.

I Solna, ett kontor som nu är nedlagt var siffran ännu högre, medan övriga kontor i vår region låg strax under. När det gäller körskoleelever var den största skillnaden i Solna och Sollentuna - med 19 procent. Medan övriga kontor klarar vägverkets egna mål på en skillnad under 10 procent.

Lars Lundén är avdelningschef på Vägverkets förarenhet i Stockholm. Han menar att skillnaderna kan innebära problem.

– Alltifrån att någon som kanske egentligen inte skulle ha körkort, har fått körkortet, till att en som kanske borde vara godkänd inte har blivit det. Det är inte bra.

Men han säger också att det blivit bättre sedan 2005, varifrån siffrorna kommer, och att de jobbar på att ytterligare förbättra.

– Vi jobbar vidare i det här kvalitetsarbetet som vi håller på med och försöker ständigt förbättra oss.

Andrea Christensson, som snart hoppas få köra upp hoppas det blir en förändring när det gäller inspektörernas bedömning:

– Jag tycker att det borde följas upp bättre, och det är bra att det här har kommit fram nu i alla fall, så får man hoppas att det blir någon slags uppföljning framöver.