Dyrare skärgårdsturer med tungt bagage

Den som har mer än 30 kilos handbagage med sig när den reser med Waxholmsbolaget måste betala extra.

De är följden av att det landstingsägda bolaget börjat tillämpa sina godsregler hårdare sedan två veckor tillbaka.

Waxholmsbolaget fungerar som beställare av den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård. Ungefär 1, 8 miljoner passagerare från Arholma i norr till Landsort i söder åker med bolaget på ett år, så det är många som berörs av den nya hårdare tillämpningen av godsreglerna för handbagage. En passagerare med tre kilo över 30-kilosgränsen får betala 49 kronor, nästa steg är fem kilos övervikt med en avgift på 60 kronor, sen höjs avgiften i olika viktintervall.

Claes Petterson som är marknadschef på Waxholmsbolaget säger att de börjat följa godsreglerna för handbagage hårdare eftersom det blir mer rättvist.