Föräldrar missnöjda med skolan

Var fjärde förälder i Stockholm är missnöjd med de stora barngrupperna på fritids.

Det visar en undersökning som gjorts under våren och som redovisas i Svenska Dagbladet. Föräldrarna får medhåll av Skolverket som kritiserat verksamheten på fritidshemmen. Främst är det bristen på personal som är problemet enligt Skolverket.

Undersökningen har också tagit reda på hur elever i nian har det. 27 procent av dem är missnöjda med arbetsron i klassen.