Ledarhund problem på tåget

Synskadade med ledarhund vill att SJ förbättrar möjligheterna för dem att resa. I dag är de hänvisade till djurvagnarna som ofta är överfulla och inte innebär vila för en ledarhund som är i tjänst.

Ewa Swing är ordförande för Sveriges Ledarhundsförare och en av dem mellan 275 och 300 synskadade i landet som har ledarhund. Enligt staten har de rätt att ta med hunden nästan var som helst, även om det är hundförbud. Men det är upp till arrangören, utföraren eller restaurangägaren att bestämma om de vill släppa in hundarna. När det gäller kommunikationer menar Ewa Swing att det oftast går bra på flyg och tunnelbana men att det just på SJ är problem.

Sven-Ingvar Håkansson presschef på SJ säger att andra kunder, som allergiker, har andra behov men att man nu ska försöka få till en bättre lösning än att ledarhund ska vistas i särskilda djurvagnar .