Ny lag om Citybanan

För att Citybanan ska kunna delfinansieras av kommuner och landsting utanför Stockholm måste troligen lagstiftningen ändras för att inte överklaganden ska kunna stjälpa nuvarande överenskommelse.

Carl Cederschiöld, som är regeringens förhandlingsman, menar att det måste bli möjligt för kommuner och stat att gemensamt dela finansiering utan att projekten stoppas av överklaganden. Det skulle kunna bli överklaganden om vilken nytta andra kommuner och landsting har av Citybanan i Stockholm.