Risker med ribbåtar

De senaste åren har det blivit allt populärare att åka med de extremt snabba ribbåtarna i Stockholms skärgård, men det har också varit olyckstillbud och slarv med säkerhet. För att förbättra detta och få en kvalitetsmärkning har branschorganisationen Svensk Ribcharter bildats.

I år kommer det att finnas drygt 40 ribbåtar i Stockholms skärgård, jämfört med 5-6 stycken för 8 år sedan.

I oktober förra året startade organisationen Svensk Ribcharter, där 12 ribbåtsföretag idag är medlemmar. Och organisationens symbol ska stå som garant för att de anslutna företagen uppfyller alla säkerhetskrav. Från försäkringar till utrustning ombord.