Låna cykel möjligt bara under kontorstid

Stockholms stads hyrcyklar kan bara lånas på dagtid. Men Johan Sundman på Clear channel, som driver hyrcykelprojektet på entreprenad, får dagligen frågor om varför cyklarna bara går att hämta ut fram till klockan 18.00.

– Jag skulle gärna ha öppet längre om det var möjligt, säger Johan Sundman till Radio Stockholm.

Hittills har 3 200 personer köpt kort för att kunna låna de omkring 500 cyklar som idag finns utplacerade.    

I korthet fungerar systemet så att man löser ut en cykel med hjälp av kortet man köpt, cyklar dit man vill och återlämnar cykeln i närmsta hyrcykelställ. I snitt har de som hittills hyrt cykel lämnat tillbaka den efter 31 minuter.

Till sommaren är det tänkt att det ska finnas lika många cyklar ytterligare, alltså sammanlagt 1 000 cyklar på ett 80-tal hyrställen.

Idag stänger alltså uthyrningen klockan 18.00. Skulle man ha öppet längre behövs fler personer än idag som åker runt och ser till att det alltid finns cyklar i alla ställ, säger Johan Sundman.

– Det räcker inte pengarna till och dessutom har Stockholms stad inte beställt öppet längre än till sex, säger han.  

Cyklarna går alltså bara att hämta ut fram till sex på kvällen, men Johan Sundman tror att det finns ett behov av att ha öppet längre.