Bättre hjälp för våldtagna män

Nu ska män som utsatts för sexuella övergrepp få bättre hjälp. Södersjukhuset i Stockholm har infört ett speciellt handlingsprogram för män som blivit våldtagna.

– Vi uppdagade, när vi öppnat akutmottagningen för våldtagna kvinnor, att vi inte hade några rutiner för ta hand om män som utsatts för övergrepp, så vi började att se över våra rutiner, säger Clara Strömberg, akutläkare på Södersjukhuset.

På vilket sätt kommer de här utsatta männen att kunna hjälpas med det här handlingsprogrammet?

– Det är flera syften: ett bättre psykologiskt bemötande och bättre krishantering, men också att man får en bättre medicinsk bedömning. Vi har haft kontakt med olika specialister, som infektion- och venhälsan, med kirurg och urologer och även psykologer

Hur har det varit hittills för de män som kommit till er?

– Det fanns inga rutiner, utan det avgjordes av den som gick jour den kvällen. Det fanns inte någon som hade någon specifik utbildning.