Dialyspatienter behandlas olika

Vården av njursjuka skiljer sig kraftigt beroende på vara man bor i landet. Hälften av landets landsting klarar inte att ge sina dialyspatienter behandling tre gånger i veckan.

Stockholms läns landsting hamnar på femte plats, med 95 av 130 möjliga poäng i en studie som gjorts av det privata analysföretaget Health Consumer Powerhouse.

Överlag fungerar vården av njursjuka väl i Stockholms län, men till det som brister hör möjligheten att få hemdialys som mer långsiktig behandling, enligt studien.