Homosexuell kvinna kräver umgängesrätt

Trots att barns rätt att få umgänge med närstående personer har stärkts, säger Nacka kommun nej till att driva en homosexuell kvinnas rätt till umgänge med en nu åttaårig pojke till domstol. Kvinnorna separerade när barnet var fyra år, och kvinnan är alltså inte biologisk mor till barnet.

Fallet är det första i sitt slag i landet.

Kvinnan som kräver umgänge med den åttaårige pojken, har sin uppfattning klar:

– Familjerätten och socialtjänsten i Nacka har inte lyckats se mig och mitt barn i den här nya familjekonstellationen som det är fråga om, det vill säga att jag och min före detta sambo bildade familj och planerade det här barnet under lång tid.  

Konflikten om umgängesrätten med den idag åttaåriga pojken står mellan den biologiska mamman, den biologiska pappan och den biologiska mammans tidigare sambo.

Bara två kan ha vårdnaden
Eftersom det bara är två personer som kan ha vårdnaden om ett barn ändrades lagen om umgängesrätt för något år sedan.

I lagändringen lyftes fram att barn också ska ha rätt att få träffa andra personer som barnet knutit känslomässiga band till, utöver de biologiska föräldrarna, exempelvis mor- och far föräldrar eller ickebiologiska föräldrar i parrelationer.

Tanken är att barnet ska få komma mer till tals, bland annat i domstolar, som ska se frågan ur ett barnperspektiv.

Pojken var fyra år när kvinnorna separerade, och den kvinna som inte är biologisk mor till barnet har inget eget umgänge alls med pojken.

– Det känns som tortyr. Han har ingen aning om nästa gång han kommer att få träffa mig, och jag vet inte från gång till annan när nästa möte kommer att bli.

Nacka sagt nej
Nacka kommun har haft möjligheten att driva målet vidare till domstol. Det hade blivit det första fallet i landet. Men kommunen har sagt nej till att driva målet vidare.

Beslutet är överklagat till både Länsrätten och Länsstyrelsen och den kvinna som inte är biologisk mor till barnet hoppas nu på att kommunens beslut ska rivas upp för en ny chans till att få en domstolsbedömning.

– Det är en oerhört jobbig situation jag sitter i, men jag hoppas på att den här frågan tas upp och att lagstiftarna ser det som inte bara för mig och för mitt barn, utan för alla barn som sitter i samma situation, säger kvinnan, som vill vara anonym.