Hårdare krav på plaskdammar

Inför årets badsäsong skärper miljöförvaltningen kraven på plaskdammarna i Stockholm. I fjol visade proverna att var tredje plaskdamm hade för smutsigt vatten. Det skriver Metro.

Nu ska vattenprover tas var fjortonde dag för att se hur mycket bakterier det finns i plaskdammarna, och varje dag ska klorhalten och pH-värdena kontrolleras.