Banverket till HD om Citybanan

Banverket vänder sig nu till Högsta domstolen i förhoppningen att skynda på bygget av Citybanan i Stockholm, som fick klartecken av regeringen i torsdags.

Banverket överklagar ett beslut från hovrätten för två veckor sen. Det handlar om att Banverket anser att Miljööverdomstolen hamnar i en jävssituation om fler byggen som hör till Citybanan ska prövas av Miljööverdomstolen.

Tidigare har domstolen stoppat bygget av en av tillfartstunnlarna, Bangårdstunneln.

Men hovrätten ansåg att det inte finns någon vägledning i rättspraxis för att hindra Miljööverdomstolen att fortsätta att pröva byggena, och nu går alltså Banverket till Högsta domstolen för att få ärendet prövat där.