Bättre kontroll av rib-charter efterlyses

Statens haverikommission efterlyser ökad säkerhet och bättre kontroll av arrangörer till resor med snabbgående gummibåtar, så kallade ribbåtar. Det är en av de slutsatser som haverikommissionen kommit fram till efter att ha utrett en dödsolycka i Stockholms skärgård där en ribbåt var inblandad för drygt ett år sen.

Haverikommissionen vill också att det ses över vilken typ av räddningsvästar som bäst lämpar sig vid den höga fart som båtarna färdas i.