Fängelse för människosmugglare

Sex personer dömdes på måndagen till fängelse för medverkan i organiserad smuggling av irakier till Sverige. Fem av de sex dömda männen är från Stockholmsområdet.

Det strängaste straffet fick en 54-årig man som dömdes för tio olika åtalspunkter, bland annat grovt organiserande av människosmyggling och grov urkundsförfalskning. Han dömdes till fängelse i ett två och ett halvt år. De fem andra männen dömdes till längre fängelsestraff.

Människosmugglingen ska ha inletts 2001 och omfattar mellan 15 och 20 personer. Varje vuxen ska ha fått betala omkring 75 000 kronor för en resa till Sverige, hälften har enligt åklagaren gått till smugglarna.

Männen har till fram till den 25 juni att överklaga.