Tystare skärgård i framtiden

Redan nästa sommar kan Stockholms skärgård få sitt första så kallade hänsynsområde - ett område där tystnad råder.

Tre pilotområden i landet ska utses och senast 2010 ska buller och andra störningar från båttrafik vara försumbara inom känsliga skärgårds- och kustområden.