Fåglar trivs i svenska städer

De svenska städerna har ett unikt fågelliv jämfört med de flesta andra länder. Orsaken är att det finns ovanligt mycket skogsområden i och omkring stadskärnorna. Samtidigt är det en miljö som hotas på många håll. Det här visar en avhandling (Ekot).