Marijuanaodling i Sverige ökar

Det odlas betydligt mer marijuana i Sverige än tidigare. Polisen befarar nu att det odlas mer marijuana i landet än vad som smugglas in.

– Enligt den senaste beslagsstatistiken så har beslagen ökat, och det är polisen som står för hela ökningen av marijuanabeslag, medan tullens beslag är ganska konstant, säger Johan Nilsson, projektledare vid Rikskriminalpolisen.

– Det är ingen större höjning på tullens beslag, och det kan vara en signal som tyder på att produktionen har ökat inne i Sverige.

Polisen och tullen beslagtog under 2005 sammanlagt 1,4 ton cannabis.

En bråkdel
Men det är bara en bråkdel av vad som smugglas in i landet.  Den totala mängden cannabis som smugglas in i landet beräknas till mellan 25 och 30 ton.

Det som också oroar polisen är att mer marijuana odlas inom landet, bland annat i Stockholm.

Odlingen har flyttat in i nedlagda fabrikslokaler och polisen tror nu också att mängden marijuana som odlas i landet är större än den mängd som smugglas in.

– Att vi ser en inhemsk narkotikaproduktion, det är oroväckande, säger Johan Nilsson.

Störst bland ungdomar
I Sverige är spridningen störst bland ungdomar, men även hos äldre missbrukare. Av de som missbrukar narkotika i ungdomsgruppen upp till 18 år röker de flesta cannabis.

Många tycker också att marijuana är en ganska oskyldig drog, men det stämmer inte enligt Johan Nilsson.

– Det är exempelvis betydligt mer cancerogent än vad tobak är. De flesta är nog så upplysta idag att de vet att det är farligt.