Stockholm fortsätter kamp mot klotter

Stockholm stad ställer högre krav på fastighetsägare när det ansvaret för att ta bort klotter på husfasader som vetter mot offentliga platser.

De styrande politikerna skriver nu in i stadens ordningsstadgar att klotter på offentliga platser ska tas bort av fastighetsägaren så fort som möjligt.

Hittills har det inte stått någonting om klotter i ordningsstadgarna.

Stadsbyggandsborgarrådet, moderaten Mikael Söderlund, säger att många människor upplever nedklottrade miljöer som otrygga och att det här är ett sätt att försöka få bort problemet.

Redan idag ser många fastighetsägare till att klotter tas bort från husfasader. Att punkten nu förs in i stadens ordningsstadgar är ett sätt att bli tydligare och ett led i stadens fortsatta arbete för ett renare Stockholm. Kravet gäller både kommunala och privata fastighetsägare.