Gasnät klassas som farlig verksamhet

Fortums stadsgasnät i Stockholm ska klassas som farligt verksamhet, enligt Länsstyrelsen. Det skulle bland annat betyda att räddningstjänsten kan ställa högre krav på Fortums säkerhetsarbete och reparationer av gasnätet.

Men Fortum tänker överklaga beslutet, säger Claes Göran Johansson, säkerhetsansvarig för gas på Fortum.

– Blir det en farlig-verksamhetsklassning på en verksamhet, så har samhället rätt att ta ut kostnader från verksamhetsutövaren. Det kan medföra ekonomiska konsekvenser för vår del, säger han.

Tidigare var det kommunerna som klassade verksamheter som farliga men det ansvaret ligger numera på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har lyssnat på brandförsvaret som menar att gasläckor från Fortums nät utgör en möjlig fara för stockholmarna.

Gamla ledningar
Gasledningarna är gamla och en tiondel av all gas läcker ut.

Ungefär 200 gasläckor per år rapporteras. De flesta av dem uppstår utomhus och brandkåren rycker ut på ett 50-tal mer komplicerade läckor varje år.

Brandingenjör Marcus Glenting på Stockholms Brandförsvar anser att en klassning av gasnätet som farlig verksamhet är motiverad.

– Det problem som vi ser i första hand är att man har större mängder brandfarlig gas som i vissa slutna utrymmen även kan vara explosiv. Den här gasen finns i stadsbebyggelse där vi normalt inte förväntar oss att bränder eller explosioner ska kunna inträffa.  

Inte utrett
Men Claes Göran Johansson på Fortum menar att det inte är utrett hur farligt gasnätet egentligen är och det först måste utredas

– Vi vill ju att en ordentlig riskanalys ska belägga om det är farligt eller inte. Det räcker inte att ena parten bara uttrycker sin uppfattning om det, säger Claes Göran Johansson.