Experter tveksamma till ljusterapi

Att behandla vinterdepressioner med ljusterapi är fortfarande en experimentell verksamhet och effekten kan inte bevisas vetenskapligt. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i en ny rapport som publiceras under onsdagen.

– Trots att det finns många studier så pekar de fortfarande åt olika håll. Det är fortfarande inte möjligt att säga om ljusbehandling har effekt eller inte, säger Agneta Pettersson vid SBU som har lett arbetet med rapporten.

Det är många människor med årstidsbunden depression som fått tillbringa någon timme varje morgon under vintern i så kallade ljusbehandlingsrum. De är inredda helt i vitt och med många lampor som ska ersätta dagsljuset. Metoden är mycket vanlig i Sverige och praktiskt taget alla landsting erbjuder ljusbehandling mot vinterdepression, men de vetenskapliga bevisen för en ordentlig positiv effekt saknas alltså.

Liten skillnad
Skillnaden mellan att sitta i vitt ljus jämfört med ett verkningslöst rött ljus var mycket liten berättar Agneta Pettersson.

– Om man tittar vad de kontrollerade studierna gett för resultat, så kan man säga att man oftast mäter på en skala hur många poäng bättre man blir av den här behandlingen. Då såg man att de patienter som fick vitt ljus förbättrades något mer än de som fick behandling med rött ljus eller någon annan förmodat overksam behandling. Men den här effekten fanns bara kvar efter två, tre veckor och sedan var det ingen skillnad mellan grupperna längre.

Ett annat problem enligt Agneta Pettersson är att de svenska ljusterapirummen är dåligt studerade.

– Den behandling som ges i Sverige är i ljusterapirum. Man sitter i ett vitt, väl belyst ljust rum och man sitter i grupp. För den här typen av behandling finns inga studier publicerade.

Borde landstingen stänga sina ljusbehandlingsrum?

– Vi tycker att en rimlig tolkning av resultaten är att man snarast bör studera vilken effekt de här ljusterapirummen har, eftersom vi inte vet om de har någon effekt. Men det här är en patientgrupp som man inte har så mycket annan behandling att erbjuda, säger Agneta Pettersson vid Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se