Beslut om trängselskatt i dag

I dag, torsdag, kommer riksdagen att fatta beslut om att på allvar införa trängselskatt i Stockholmstrafiken.

Idag är alla riksdagspartier för trängselskatten. Men oppositionen vill att överskottet på 360 miljoner kronor per år också ska gå till kollektivtrafik och inte som nu bara till nya vägar.