Trafikstörningar på grund av renoveringar

Avstängda körfält och omfattande renoveringar. I måndags inleddes arbetet i Söderledstunneln i centrala Stockholm och köerna har inte låtit vänta på sig.

Reparationerna av Söderledstunneln och Centralbron kommer hålla på under flera år.

Under de kommande somrarna stängs körfält av i omgångar. I sommare handlar det om den norrgående färdriktningen, och trafik i båda riktningarna kör nu i de södergående körbanorna.

I måndags inleddes reparationerna och tidvis har köerna varit långa. Och även om trafikkontoret tycket det fungerat bättre än väntat är det många bilister som är irriterade över att renoveringsarbetet inte kunde startat senare.

2010 ska Söderledstunneln ha nytt säkerhetssystem och vara helt renoverad, och året innan är det tänkt att Centralbron ska vara klar. Allt till en kostad av en miljard kronor.

Enligt Stockholms Stads trafikkontor är alternativet till det här sättet att lägga upp arbetet att helt stänga av tunneln, vilket inte skulle fungera. Och de menar att de nu gör reparationerna på det mest effektiva sättet.