Åklagare måste ta hänsyn till medling

Från och med nästa år måste alla kommuner erbjuda medling mellan brottsoffer och gärningsman när det gäller ungdomsbrott som ska tas upp i domstol.

Redan idag används metoden i var tredje kommun i Sverige. I Stockholms stad har medlingsverksamhet pågått i fyra år. Den går ut på att offret och gärningsmannen möt för att tala om brottet och vilka följder det fått.

Även om många upplever medlingen som jobbig kan den ofta bidra till att det blir mindre laddat i rättegångssalen och den kan ibland göra det lättare att gå vidare efteråt, för både offer och gärningsman, säger medlingssamordnaren Pia Törnstrand till Svenska Dagbladet.

Från årsskiftet ska medling också kunna påverka åklagarens beslut vid åtal. Om gärningspersoner varit delaktig och positivt inställd till medling ska det också kunna vägas in, skriver Svenska Dagbladet.