Fler i Stockholm donerade organ

Antalet personer som donerat organ i Stockholms län har ökat i år jämfört med förra året. Under lördagen är det Europeiska donationsdagen och Öystein Jynge, transplantationskoordinator på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge hoppas att det ska leda till att ännu fler förstår hur viktigt det är att låta andra veta hur man ställer sig till att donera organ.

Under årets första nio månader donerade 24 personer i Stockholms län sina organ till andra - en siffra som är den högsta på flera år i Stockholm. Under hela förra året donerade 22 personer sina organ.

En av de åtgärder som Öystein Jynge tror har bidragit till att få upp siffran i länet är att det infört donationsspecialiserade sjuksköterskor.

Deras uppgift är att ge stöd till anhöriga till personer som kan komma ifråga för donation.

En av de svåraste situationerna som uppstår är just när de anhöriga inte vet hur en person ställt sig till donation, men måste ta ett beslut, säger han. Då blir det ofta nej - och där kan sköterskorna vara till hjälp.