Skärpta regler för religiösa friskolor

Regeringen vill strama upp de religiösa friskolorna genom att totalförbjuda religiösa inslag i undervisningen. Skolminister Jan Björklund säger till Dagens nyheter att syftet är att skydda eleverna från fundamentalism.

Samtidigt visar en pågående studie från Skolverket att det är mycket ovanligt att undervisningen i religiösa friskolor brister i allsidighet och saklighet. De vanligaste felen handlar istället om skolans styrning, kvalitetsarbete och elever i behov av stöd.

Regeringen vill också fördubbla Skolverkets kontroller av både kommunala och fristående skolor och införa ett förbud mot dolda ekonomiska bidrag.

De stramare reglerna kommer att vara med i den nya skollagen som presenteras nästa år.